Friday, 30/09/2022 - 12:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
 • Phan Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Hóa học

 • Phan Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   phantrang.thitrang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Hóa học

 • Nguyễn Thị Từ Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tuthulhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Sinh học

 • Võ Thị Hồng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vohongngalhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Hóa học

 • Đỗ Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ - Sinh học thực nghiệm
  • Email:
   xuanhuong72@gmail.com