Friday, 30/09/2022 - 13:12|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
 • Ngô Thị Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện viên CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   camtulhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Thư viên trường học

 • Nguyễn Hữu Khái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Lịch sử

 • Nguyễn Tiến Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Sử-GDCD

 • Nguyễn Khắc Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn GDQP

 • Nguyễn Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Địa lý

 • Nguyễn Tiến Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Địa lý

 • Nguyễn Văn Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Lịch sử
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Lịch sử