Friday, 30/09/2022 - 13:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
 • Hồ Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vanson.vn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy Môn Tin học

 • Lâm Đỗ Hồng Phai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lam.hongphai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tin học

 • Nguyễn Đình Bút
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dinhbut.lhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tin học

 • Trần Tiễn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   babino10490@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

 • Lý Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, thư ký HĐSP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lyhunglhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

 • Bùi Thanh Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thanhnganlhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

 • Phan Ngọc Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   phanvinhlhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Toán

 • Lê Duy Huấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ - Toán
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách hoạt động dạy - học của tổ Toán - Tin