Thursday, 08/12/2022 - 16:55|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
 • Bùi Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thanglhp2010@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Vật lý

 • Lê Văn Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thuonglelhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Thể dục

 • Ngên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, TB Nội trú
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ksorngen88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Thể dục

 • Nguyễn Hữu Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, TB PCCC
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   huuthanglhpgl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Vật lý

 • Nguyễn Quốc Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   quocdatlhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Vật lý