Thứ năm, 30/11/2023 - 16:49|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
 • Võ Tiến Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   tunggli@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý chung hoạt động dạy-học trường THPT Lê Hồng Phong

 • Nguyễn Quốc Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0976928257
  • Email:
   quocthai08gl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Chuyên môn trường THPT Lê Hồng Phong

 • Lê Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0167 309 27 38
  • Email:
   lehoa79gialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách CSVC, Nội trú học sinh, ....