Thursday, 30/11/2023 - 17:24|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
 • Bùi Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0169 692 96 94
  • Email:
   thanglhp2010@gmail.com
 • Lê Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0167 309 27 38
  • Email:
   lehoa79gialai@gmail.com