Thursday, 30/11/2023 - 17:23|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
 • Phan Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Hóa học

 • Ngô Thị Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện viên CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   camtulhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác Thư viên trường học

 • Phan Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   phantrang.thitrang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Hóa học

 • Nguyễn Thị Từ Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   tuthulhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Sinh học

 • Võ Thị Hồng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vohongngalhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Hóa học

 • Bùi Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thanglhp2010@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Vật lý

 • Lê Văn Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   thuonglelhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Thể dục

 • Ngên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, TB Nội trú
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ksorngen88@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Thể dục

 • Nguyễn Hữu Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, TB PCCC
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   huuthanglhpgl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Vật lý

 • Nguyễn Quốc Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   quocdatlhp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Vật lý

 • Hồ Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   vanson.vn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy Môn Tin học

 • Lâm Đỗ Hồng Phai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   lam.hongphai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Tin học